Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Parkering

Parkering i Säffle centrum

Det är gratis att parkera på uppmärkta kommunala parkeringsplatser inom Säffle kommun. Vissa platser i centrum har en tidsbegränsning för att de ska vara tillgängliga för handlande kunder. Parkeringsövervakning av dessa platser utförs av Securitas på uppdrag av kommunen.

Följande avgifter gäller för felparkering:

1 000 kronor för överträdelse gällande parkering på parkeringsplats för rörelsehindrad utan tillstånd

500 kronor för överträdelse av:

1. Generella förbud att stanna och parkera enligt trafikförordningen (1998:1276)

2. Lokala trafikföreskrifter (LTF) om förbud att stanna och parkera fordon

3. Parkering på busshållplats

300 kronor för övriga överträdelser

 

Kom ihåg datumparkering

I Säffle kommun gäller datumparkering i Säffle tätort under tiden 1/11-31/3 mellan kl 03.00 - 07.00

Det är förbjudet att parkera:

- På dagar med udda datum på den sida av vägen som har udda adressnummer.

- På dagar med jämna datum på den sida av vägen som har jämna adressnummer.

Datumparkering gäller under denna tid i syfte att underlätta för snöröjning och tidpunkten på dygnet är anpassad efter när snöröjning normalt utförs.

 

Publika laddstolpar vid Resecentrum

I ett syfte att minska klimatpåverkan vid transporter har satsning gjorts på laddstolpar vid Säffles nya Resecentrum. Det finns två publika stolpar med totalt fyra laddpunkter. Uttagen är av EU-standard som klimatstödet kräver. Man hittar uttagen på laddinfra.se samt på uppladdning.nu. Administrationen sköts av Laddkoll, och bokning samt betalning görs via deras app. På de fyra laddplatserna kan man vara parkerad maximalt 24 timmar. Priset för laddningen är 2 kronor/kWh (7.40 kr/timme).

 

 

Här finns information från Transportstyrelsen om hur man får stanna och parkera.

Här finns karta över allmänna parkeringsplatser i Säffle centrum.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: 7UBB

Sidan uppdaterad den 24 september 2018

Lämna synpunkt på sidan