Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Gatubelysning

Gatubelysning

 


Felanmälan på gatubelysningen skall göras till:
Kundtjänst teknik och
fritid 
Telefon 0533 - 68 17 50 eller under felanmälan.

För att möjliggöra att vår gatubelysningsanläggning fungerar i så stor omfattning som möjligt byts ljuskällorna ut områdesvis så att alla ljuskällor är utbytta inom loppet av fem år. Årligen görs två så kallade ronderingar då anläggningarna tänds upp och trasiga ljuskällor byts ut. Detta sker vanligtvis under perioderna september-oktober och februari-mars.


Vi har följande målsättningar:

  • Omedelbara åtgärder: Fel som kan utgöra större trafikfara eller om hela sträckor eller områden har slocknat.
  • Åtgärdas inom två veckor: Enstaka lampor som slocknat i tätort.
  • Åtgärdas inom fyra veckor: Enstaka lampor som slocknat på landsbygd.


Antal ljuspunkter 5 178 st

Total kostnad för gatubelysning, underhåll och energi för gatubelysningen är ca 3,2 miljoner kr/år.

Under perioden 2003 - 2012 har energiförbrukningen minskats med ca 800 000 kWh/år främst genom utbyte till med energieffektiva armaturer (lampor). Möjligheter till energibesparing undersöks kontinuerligt och under åren 2012 - 2014 kommer driftstyrning av de största anläggningarna att monteras, vilket förväntas ge ytterligare energibesparing.


Omvandlingstabell för glödlampor

Glödlampa
(lyser ca 1.000 tim)  

Lågenergilampa
(lyser ca 10.000 tim)

     25w      5w
     40w      7w
     60w      11w
     75w      15w
     100w      20w


Här hittar du kartor över gatubelysningen

Sidan uppdaterad den 9 augusti 2018

Lämna synpunkt på sidan