Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik / Bidrag till enskilda vägar

Bidrag till enskilda vägar


Ansökan om bidrag till enskilda vägar inom Säffle och Åmåls kommuner avseende år 2018 skall vara oss tillhanda senast  den 15 mars 2019.

OBS! Gemensam ansökningsblankett för båda kommunerna!

Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik- och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller till teknik.fritid@saffle.se 

Till ansökan bifogas utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning.
Kostnaderna skall vara styrkta med fakturakopior.
Alternativt kan vägföreningens revisor intyga riktigheten i uppgifterna.
Har väghållaren själv utfört underhållsarbetet skall utförlig kostnadsspecifikation bifogas ansökan.

Har vägföreningen organisationsnummer skall detta anges.

För att ansökan skall vara komplett måste bankkonto/-giro eller plusgiro anges.

 

Blanketter, se Blankettruta till höger

Blanketter finns även i receptionen på Järnvägsgatan 9 i Säffle och i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål.

Sidan uppdaterad den 4 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan