Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik

Välkommen till gatuenheten

I Säffle ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. Du ska enkelt kunna parkera i centrum, om du är rörelsehindrad ska du kunna få färdtjänst. Säffle kommun arbetar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Vi ansvarar även för drift och underhåll av stadens gator och torg.

NYHETER

Eltel kommer att göra en mindre grävning på västra storgatan 14/4 2019. Arbetet kräver dock avstängning av storgatan från kl 17 tills kl 8 efter kommande dag. Följ trafikvisning.

Vi ber om ursäkt för röran.

Aktuell lägesuppdatering av gatusopningen - 16 april 2019

Cykelbanor och genomfartsleder är klara.
Kvarstår en sida av Storgatan i centrum och den ska köras tidigt imorgon bitti men övrigt i centrum är i princip klart och sopning pågår nu i villaområden.
Treabackarna blir klart idag och sopning pågår i Sundstorp.
Jupiterområdet körs idag med en mindre maskin men resten av Norelund kommer i enlighet med turordningslistan

Vi fortsätter att uppdatera listan nedan så att ni kan se vad som är kört och vad som står på tur ca 1 gång per vecka.
Då kan ni hålla koll på ungefär när sopningen i ert område är aktuell.
Tänk på att det är viktigt att ni sopar ut sand från gångbanan före vi kommer.

Turordning

Gång- och cykelbanor Klar
centrum Klar
genomfartsleder Klar
Treabackarna Klar
Jupiterområdet i Norelund Klar
Sundstorp 
Tegnérområdet 
Tuva, Rolfserud 
Annelund 
Höglunda 
Norelund
Villan
Svanskog
Värmlandsbro 
Nysäter

Arbetet förväntas pågå 5-6 veckor från 1 april

      
Vid eventuella frågor kontakta kundtjänst på 0533 - 68 17 50.

Aktuella trafikstörningar på statliga vägar Information till fastighetsägaren

Fastighetsägarnas ansvar:

Det är inte lätt att hålla reda på alla krav och förordningar som ställs på dig som fastighetsägare. Därför finns det en lathund för gångbanor med en kort förklaring på vad lagen kräver när det gäller skötsel av gångbanor, inom kommunens område.

Fastighetsägarnas skyldigheter att underhålla gångbaneutrymmet utanför fastigheten finns beskrivna i "regler för Gångbanerenhållning" som antogs av kommunfulllmäktige december 1995.  Här finns information om bl.a. snöröjning och rännstensbrunnar, samt även om växtlighet och nedskräpning.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten utmed kommunala gator skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv! 

Sidan uppdaterad den 17 april 2019

Lämna synpunkt på sidan