Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Gator och trafik

Välkommen till gatuenheten

I Säffle ska du kunna färdas säkert på gator och vägar med bil, buss, cykel eller till fots. Du ska enkelt kunna parkera i centrum, om du är rörelsehindrad ska du kunna få färdtjänst. Säffle kommun arbetar för att trafikmiljön ska vara trygg och säker. Vi ansvarar även för drift och underhåll av stadens gator och torg.

NYHETER

     

Aktuella trafikstörningar på statliga vägar Information till fastighetsägaren

Fastighetsägarnas ansvar:

Det är inte lätt att hålla reda på alla krav och förordningar som ställs på dig som fastighetsägare. Därför finns det en lathund för gångbanor med en kort förklaring på vad lagen kräver när det gäller skötsel av gångbanor, inom kommunens område.

Fastighetsägarnas skyldigheter att underhålla gångbaneutrymmet utanför fastigheten finns beskrivna i "regler för Gångbanerenhållning" som antogs av kommunfulllmäktige december 1995.  Här finns information om bl.a. snöröjning och rännstensbrunnar, samt även om växtlighet och nedskräpning.

Varje år skadas människor i onödan för att sikten utmed kommunala gator skyms.
Några enkla åtgärder före och under sommaren kan rädda liv! 

Sidan uppdaterad den 5 juni 2019

Lämna synpunkt på sidan