Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Valsaren 1

Valsaren 1m fl

GRANSKNING

Ett förslag till detaljplan för Valsaren 1, 2 och del av Säffle 6:18 har upprättats. Syftet med planen är att förbättra förutsättningarna för den befintliga verksamhetens logistik samt se över möjligheten till en ökad byggrätt. Planförslaget syftar även till att upphäva tomtindelningen för att möjliggöra en framtida fastighetsreglering.

I gällande översiktsplan från 2013 pekas området inte ut specifikt, utan ingår i Säffle stad som endast redovisas översiktligt. I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad pekas planområdet ut som verksamhetsområde vilket gör att planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 7 oktober - 28 oktober 2019 på följande platser:

  • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
    öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30.
  • Biblioteket, Kanaltorget 3
    öppet måndagar 10.00-19.00, tisdag-torsdag10.00-18.00,
    fredagar 10.00-17.00 och lördagar 10.00-13.00.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 28 oktober 2019. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanene.

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: DC1H

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan