Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Valsaren 1

Valsaren 1m fl

Ett förslag till detaljplan för Valsaren 1 och del av Säffle 6:18 har upprättats. Syftet med planen är att förbättra förutsättningarna för den befintliga verksamhetens logistik. Då befintlig byggnad är uppförd mycket nära tomtgränsen är det svårt att fullt ut nyttja byggnaden till det tänkta ändamålet. I gällande översiktsplan från 2013 pekas området inte ut specifikt, utan ingår i Säffle stad som endast redovisas översiktligt. I kommunens fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad pekas planområdet ut som verksamhetsområde vilket gör att planförslaget bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 11 maj - 10 juni 2019 på följande platser:

  • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
    öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30.
  • Biblioteket, Kanaltorget 3
    öppet måndagar 10.00-19.00, tisdag-torsdag10.00-18.00,
    fredagar 10.00-17.00 och lördagar 10.00-13.00.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 10 juni 2019.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 8 maj 2019

Lämna synpunkt på sidan