Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Slussvaktarbostaden

Ändring av detaljplan för slussvaktarbostaden (del av Säffle 6:9)

Ett förslag till ändring av detaljplanen för Slussvaktarbostaden har upprättats. Gällande detaljplan från 2016 anger område för centrumfunktioner och besöksändamål. Bakgrunden till gällande detaljplan var att kommunen beslutat att sälja Slussvaktarbostaden med fastighet. Detta beslut upphävdes av kommunstyrelsen 22 maj 2017. Kanalparkens utveckling har gjort att kommunen istället önskar renovera huset och hyra ut det som bostad alternativ bostad/verksamhet. Gällande detaljplan har därför ändras med tillägg bostadsändamål.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 oktober 2018 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 13 december 2018

Lämna synpunkt på sidan