Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Köpmannen

Detaljplan för utvidgning av sydvästra industriområdet, delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2

Ett förslag till detaljplan för utvidgning av sydvästra industriområdet, delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2, har upprättats. Planområdet ligger i den sydvästra delen av Säffle tätort, inom sydvästra industriområdet på Säterivägens östra sida. Området gränsar i norr till befintlig industritomt, i väster mot Säterivägen och på övriga sidor till naturmark.

Syftet med planläggningen är att utvidga det Sydvästra Industriområdet ytterliggare söderut längs Säterivägens östra sida.

Kommunfullmäktige beslutade den 25 augusti 2014 att anta detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 19 september 2014.

 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 4 december 2015

Lämna synpunkt på sidan