Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Säffle 6:47

Detaljplan för Säffle 6:47

Ett förslag till detaljplan för Säffle 6:47 (delar av Säffle 6:47 och Säffle 6:5) har upprättats. Planområdet ligger vid Byälvens strand i centrala Säffle.

Planområdets areal är ca 2000 m². Marken inom det berörda området ägs av Säffle kommun.

Syftet med planläggningen är att ge byggrätt åt befintlig byggnad samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde definieras och en tomt avgränsas.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen 30 mars 2015.

Beslutet vann laga kraft 23 april 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 27 maj 2015

Lämna synpunkt på sidan