Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Rotvägen

Detaljplan för Rotvägen

Del av Säffle 5:16 och 5:31 m.fl

En detaljplan för Rotvägen, del av Säffle 5:16 och 5:31 m fl har upprättats.

Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för verksamhetsändamål (icke störande) i ett skyltläge från E45. Området som omfattas av planen är förenligt med utpekade utökningsområden för verksamheter i fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 12 december 2017 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 9 januari 2018.

 Miljö- och byggnadsnämnden

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: GRKP

Sidan uppdaterad den 18 januari 2018

Lämna synpunkt på sidan