Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Plogen

Ändring av detaljplan för del av Södra Sund, Plogen 2

Ett förslag till ändring av detaljplan för Södra Sund, gällande fastigheterna Plogen 1 och 2, har upprättats. Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av att skapa ytterligare förskolelokaler inom Säffle stad och framförallt i stadens östra delar. Befintlig detaljplan föreskriver endast bostadsbebyggelse därför görs denna planändring för att skapa möjligheten att uppföra en förskolebyggnad på fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 oktober 2018 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 13 december 2018

Lämna synpunkt på sidan