Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Ömmeln

Detaljplan för Ömmelns fritidshusområde

(Del av Stubberud 1:1)

Ett förslag till detaljplan för Ömmelns fritidshusområde (del av Stubberud 1:1) har upprättats. Planområdet ligger vid sjön Ömmelns östra strand, ca fem kilometer söder om Svaneholm i Säffle kommun.

Syftet med planområdet är att skapa byggrätter för högst 28 strandnära fritidshus med tillhörande infrastruktur. I planområdets södra del ges möjlighet att anordna båtbryggor för områdets fastigheter.

Kommunfullmäktige har den 6 mars 2017 antagit förslag till detaljplan för Ömmelns fritidshusområde.

Beslutet vann laga kraft den 19 oktober 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JCFV

Sidan uppdaterad den 15 november 2017

Lämna synpunkt på sidan