Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Olstorpsområdet

Detaljplan för Säffle 7:13, Olstorpsområdet

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan över området kring Olstorp (Säffle 7:13). Det aktuella planområdet är beläget i den sydöstra delen av Säffle tätort mellan Näsvägen och Tegnérs friluftsområde och Sunds bostadsområde i söder.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Olstorp för förskola/bostad, skapa några tomter i östra delen av området för bostadsändamål, tillföra parkeringsplatser till Björkbackens äldreboende samt förbättra trafiksäkerheten på Näsvägen.

Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2012 att anta detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 18 maj 2012.

 

Sidan uppdaterad den 18 mars 2014

Lämna synpunkt på sidan