Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Nysäter 1:11 (Gamla skolan)

Detaljplan för Nysäter 1:11 (Gamla skolan)

Ett förslag till detaljplan för Nysäter 1:11 (Gamla skolan) i Säffle kommun har upprättats. Planområdet ligger i Värmlands Nysäters centrala delar, väster om Gillbergavägen/Lv175 och norr om Nyströmsvägen.

Planområdet omfattar ca 4700 kvadratmeter och ägs av Säffle kommun.

Syftet med planen är att pröva möjligheten till utökad markanvändning för bostads- och centrumändamål. Planen ska också skydda de kulturhistoriska värden som finns i byggnadens speciella karaktär.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen 21 april 2015.

Beslutet vann laga kraft 18 maj 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 26 maj 2015

Lämna synpunkt på sidan