Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Ny väganslutning mellan Karlstadsvägen - Näsvägen

Detaljplan för ny väganslutning mellan Karlstadsvägen - Näsvägen

Ny näsväg

Syftet med planförslaget är att upprätta en ny vägförbindelse mellan Karlstadsvägen och Näsvägen. Förbindelsen planeras för att avlasta korsningen Östra Storgatan/Sundsgatan från genomfartstrafiken mellan E45 och Värmlandsnäs och på så sätt skapa en trafiksäkrare miljö i centrum.

Så kommer den nya vägen att bli.

I planområdet ingår även fastigheten Enbusken 1 (f.d Sundsborgsskolan) som kommunen förbereder för en försäljning. Planens syfte är att också ändra denna fastighets markanvändningsbestämmelser.

Sidan uppdaterad den 22 april 2015

Lämna synpunkt på sidan