Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Översiktsplan

Översiktsplan för Säffle kommun

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas.

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion.

I Säffle kommuns översiktsplanen ingår även  utpekande av landsbygdsutvecklings-områden i strandnära läge (LIS).

Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013 att anta översiktsplanen för Säffle kommun.

Beslutet vann laga kraft den 31 oktober 2014.

Sidan uppdaterad den 16 december 2014

Lämna synpunkt på sidan