Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Översiktsplan

Översiktsplan för Säffle kommun

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen ska bland annat ange hur mark- och vattenområden och den bebyggda miljön i kommunen långsiktigt ska användas.

Gemensamt för alla översiktsplaner är att de inte innehåller några juridiskt bindande bestämmelser vare sig för myndigheter eller enskilda. Planen har däremot en viktig vägledande funktion.

I Säffle kommuns översiktsplanen ingår även  utpekande av landsbygdsutvecklings-områden i strandnära läge (LIS).

Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013 att anta översiktsplanen för Säffle kommun.

Beslutet vann laga kraft den 31 oktober 2014.

Sidan uppdaterad den 7 september 2018

Lämna synpunkt på sidan