Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / LIS 2018

LIS-områden. Tematiskt tillägg till Säffle kommuns översiktsplan (ÖP) avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden (LIS)

Miljö- och byggförvaltningen har gjort ett förslag till revidering av gällande LIS-plan. Sedan kommunens första LIS-plan antogs 2013 har vissa ändringar gjorts i strandskyddslagstiftningen.  Strandskyddets utbredning har förändrats, vilket har medfört att befintliga LIS-områdens avgränsning i vissa fall har förändrats. Tidigare områden har setts över och antingen bekräftas i sin nuvarande form eller reviderats, 12 nya områden har tillkommit och ett område tas bort.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 11 september –  12 november 2018 på följande platser:

- Miljö och bygg, Järnvägsgatan 9
   öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30

 - Biblioteket, Kanaltorget 3  
   öppet måndag 10.00-19.00, tisdag-torsdag 10.00-18.00, fredag 10.00-17.00 och
   lördag 10.00-13-00

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 12 november 2018.

 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 7 september 2018

Lämna synpunkt på sidan