Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Kv Glättaren f.d Annelundsskolan m fl

Detaljplan för kv Glättaren f.d Annelundsskolan m fl

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för kv Glättaren f.d Annelundsskolan m.fl. Det aktuella planområdet är beläget i den nordvästra delen av Säffle stad utmed Annelundsvägen och Annevigatan.

Syftet med planförslaget är att tillåta bostadsändamål i kombination med kontorsverksamhet på Glättaren 1 samt för del av fastigheterna Glättaren 2, 6, 7, 8 och 12 anpassa planen till verkliga förhållanden d.v.s bostadsändamål.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 23 januari 2013 att anta detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 19 februari 2013.

Sidan uppdaterad den 18 mars 2014

Lämna synpunkt på sidan