Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Kanalvillan

Ändring genom tillägg till detaljplan för Kanalvillan 1

Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för ”Kanalvillan 1”. Syftet med förslaget är att möjliggöra en bredare användning av fastigheten än endast bostadsändamål. Den användning som närmast är aktuell är caféverksamhet.

Planhandlingarna för gällande detaljplan för Kanalvillan1 som vann laga kraft 21 oktober 2013 ska läsas tillsammans med detta tillägg. Det innebär att den gällande detaljplanens bestämmelser gäller tillsammans med detta tillägg.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 17 november 2015.

Beslutet vann laga kraft den 10 december 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 22 december 2015

Lämna synpunkt på sidan