Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Kanaltorget

Detaljplan för Kanaltorget, del av Säffle 6:5 m m

ANTAGANDE

Ett förslag till detaljplan för Kanaltorget, del av Säffle 6:5 m m har upprättats. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig gatuköksverksamhet och kommunens bibliotek. Torgmiljöns långsiktiga potential ska illustreras i syfte att skapa mer liv och rörelse på platsen. I övrigt konfirmeras nuvarande markanvändning.

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 17 april 2018.

Beslutet vann laga kraft 14 maj 2018.

 Miljö- och byggnadsnämnden 

Sidan uppdaterad den 18 juni 2018

Lämna synpunkt på sidan