Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Juvelen

Ändring av detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud (Juvelen och Diamanten).

SAMRÅD

Ett förslag till ändring av detaljplan för industriområde i Norra Rolfserud (Juvelen och Diamanten) har upprättats.

Syftet med att ändra detaljplanen är att kunna genomföra planerad etablering inom befintlig plans område utan omfattande investeringar i omläggning av VA-ledningar. Ändring och utökning av detaljplanen görs framförallt för området Juvelen och Diamanten.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget finns detta utställt under tiden 7 oktober - 28 oktober 2019 på följande platser:

  • Miljö- och byggförvaltningen, Järnvägsgatan 9
    öppet vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.30.
  • Biblioteket, Kanaltorget 3
    öppet måndagar 10.00-19.00, tisdag-torsdag 10.00-18.00, fredagar 10.00-17.00 och lördagar 10.00-13.00.

Den som har synpunkter på förslaget kan framföra dessa skriftligt till miljö- och byggnadsnämnden, 661 80 Säffle eller miljo.bygg@saffle.se senast den 28 oktober 2019.

 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 3 oktober 2019

Lämna synpunkt på sidan