Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Hjälleskade

Detaljplan för utvidgning av Hjälleskate Fritidsområde

Ett förslag till detaljplan för utvidgning av Hjälleskate Fritidsområde har upprättats. Planområdet omfattar del av fastigheten Millesviks-Berg 1:19. Området är beläget på Värmlandsnäs västra sida ca två och en halv mil sydost om centralorten Säffle.

Inom Hjälleskate fritidsområde finns idag ett drygt fyrtiotal fritidshus med tillhörande komplementbyggnader.

Syftet med planen är att möjliggöra en komplettering med ytterligare åtta fritidshus på den västra delen. Området är utpekat som ett s.k. LIS-område, landsbygdsutveckling i strandnära läge, i kommunens översiktsplan.

Planen bedöms ha stöd i kommunens översiktsplan.

För att ge alla intresserade möjlighet att ta del av och ge synpunkter på förslaget har detta varit utställt under tiden 10 juli – 18 augusti 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanden den 17 oktober 2017, beslutet är överklagat.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 22 november 2018

Lämna synpunkt på sidan