Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Guttane

Guttane

Ändring genom tillägg till detaljplan för
"Industriområde m m mellan Rv 45 och Åmålsvägen"

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för ”Industriområde m m mellan Rv 45 och Åmålsvägen” har upprättats.

Syftet med förslaget om ändring är att möjliggöra framtida avstyckningar inom exploateringsområdet. Idag kan inte tillämpliga avstyckningar genomföras då allmän platsmark inte kan regleras till enskilt ägd kvartersmark. Ändringen medger ingen ytterligare byggrätt i området.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 29 oktober 2015 antagit tillägg till detaljplan för "Industriområde m m mellan Rv45  och Åmålsvägen"

Beslutet har vunnit laga kraft den 23 november 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 2 december 2015

Lämna synpunkt på sidan