Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogram Säffle centrum

Säffle kommun har upprättat ett gestaltningsprogram för Säffle centrum.

Dokumentet består av både mer övergripande beskrivningar av hur man kan uppnå en god gestaltning samt i vissa avseenden mer detaljerade anvisningar för gestaltningen av det offentliga rummet.

Gestaltningsprogrammet ska vara ett långsiktigt, statiskt dokument -ett handslag om inriktning och utformning mellan kommun, verksamhetsutövare och fastighetsägare som skapar tydlighet och förutsägbarhet för utvecklings- och gestaltningsarbetet i centrum.

 

För att komma till gestaltningsprogramet klicka här eller på bilden.

Sidan uppdaterad den 3 december 2015

Lämna synpunkt på sidan