Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / FÖP Säffle stad

Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad

Säffle kommun har nu arbetat fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.

En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark och vattenområden.

Under granskningstiden fanns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget var utställt under tiden 10 juli 2017 – 11 september 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt, 17 oktober 2017, förslag till fördjupning av översiktsplanen samt överlämnade planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 2 november 2017

Lämna synpunkt på sidan