Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / FÖP Säffle stad

Fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad

Säffle kommun har nu arbetat fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Säffle stad.

En FÖP är ett strategiskt dokument och en del i kommunens utvecklingsplanering. Fördjupningen hanterar och gör avvägningar mellan allmänna intressen och är vägledande för beslut i frågor som rör användningen av mark- och vattenområden.

Kommunfullmäktige har den 4 december 2017 antagit fördjupning av översiktsplanen för Säffle stad.

Beslutet har vunnit laga kraft den 29 december 2017.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 5 januari 2018

Lämna synpunkt på sidan