Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Domaren 1 (Tingshuset)

Detaljplan för Domaren 1 (Tingshuset)

Ett förslag till ny detaljplan för Domaren 1 (Tingshuset) har upprättats. Planområdet omfattar 2 985 kvadratmeter och ligger i den centrala delen av Säffle stad, omedelbart norr om Bryggerigatan.

Syftet med planläggningen är att möjliggöra utökad markanvändning för bostads- och centrumändamål. Planen ska också skydda de kulturhistoriska värden som finns samt säkerställa pågående markanvändning för transformatorstation.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 22 april 2014 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 15 maj 2014

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 2 juli 2014

Lämna synpunkt på sidan