Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Domaren 1 (Tingshuset)

Ändring av detaljplan för Domaren 1

När gällande detaljplan togs fram fanns en politisk vilja att på sikt avyttra fastigheter som inte fyller ett behov för kommunens verksamhet. I syfte att skapa större valmöjligheter och öka fastighetens attraktivitet ändras fastighetens användning till att omfatta bostäder och centrumändamål. Nu finns ett behov av att tillskapa fler förskoleplatser i kommunen och därför görs denna ändring för att i första hand säkerställa pågående markanvändning och möjliggöra en utveckling av densamma.

Miljö- och byggnadsnämnden har den 23 oktober 2018 antagit detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 19 november 2018.

 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 13 december 2018

Lämna synpunkt på sidan