Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Bostadsområde på Brännsvall

Bostadsområde på Brännsvall

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan över området kring Brännsvall (Säffle 7:13).

Planområdet ligger i sydöstra kanten av tätorten Säffle, söder om Knusesunds herrgård, mellan Byälven och Näsvägen/länsväg 533 ca en kilometer från Säffle centrum.

Detaljplanen gör det möjligt att uppföra ca 28 nya friliggande enbostadshus.

Kommunfullmäktige beslutade 25 oktober 2010 att anta detaljplanen.

Beslutet vann laga kraft den 22 november 2010.

Sidan uppdaterad den 7 augusti 2012

Lämna synpunkt på sidan