Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Båthus, Flå

Detaljplan för Flå - nytt båthus

En detaljplan för Flå – nytt båthus har upprättats av miljö- och byggförvaltningen.

Föreningarna Säffle-Båt och Säffle Segelklubb har efterfrågat utökad planlagd mark för möjliggörande av uppförande av ytterligare båthus i ett område där liknande byggnader redan är uppförda.

Förslaget avser en avgränsad yta för att möjliggöra uppförande av fler båthus. Säffle kommun har inriktningen att hålla samman bebyggelsen avseende båthus och önskar helst inte sprida ut dem längre söderut än nuvarande lokalisering.

Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

Detaljplanen antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 20 november 2018.

Beslutet vann laga kraft 13 december 2018.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 14 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan