Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Båthus, del av Säffle 6:18

Båthus, del av Säffle 6:18

 

Nytt område har nu planlagts för båthus med plats för cirka 35 båtar.

Planområdet ligger i den södra delen av Säffle stad, på västra sidan av Byälven och söder om Säffles reningsverk.


Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 19 november 2013 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft 18 december 2013.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: ZN15

Sidan uppdaterad den 17 mars 2014

Lämna synpunkt på sidan