Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Säterivägen

Detaljplan för Säterivägen, Säffle 6:18 m fl

Ett förslag till detaljplan för Säterivägen, Säffle 6:18 m fl har upprättats. Syftet med planen är att skapa ytterligare mark för verksamhets- och industrietableringar. Den aktuella planläggningen har stöd i gällande översiktsplan. Områdets tänkta användning är även förenlig med fördjupningen av översiktsplanen för Säffle stad (FÖP).

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 11 februari 2019.

Betslutet vann laga kraft den 15 mars 2019.

 Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 26 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan