Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Enbusken 1

Tillägg till detaljplan för "Ny väganslutning mellan Karlstadsvägen och Näsvägen"

Ett förslag till ändring genom tillägg till detaljplan för ny väganslutning mellan Karlstadsvägen och Näsvägen har tagits fram. Syftet med förslaget är att möjliggöra att delar av befintliga paviljonger på fastigheten Enbusken 1 (f.d. Sundsborgsskolan) bevaras och byggs om för bostads-, vård- och kontorsändamål. Tilläggets syfte är, förutom bevarande av paviljongerna, att en något bredare användning av fastigheten Enbusken 1 möjliggörs.

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplanen 8 november 2016.

Beslutet vann laga kraft den 5 december 2016.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 13 december 2016

Lämna synpunkt på sidan