Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Tellus 1

Detaljplan för Tellus 1

Ett förslag till detaljplan för Tellus 1 (del av Säffle 6:18) har upprättats. Planområdet ligger nordväst om Industrigatan och är omgivet av flerbostadshus avgränsat av naturmark med gång- och cykelstråk.

Planområdet omfattar ca 3 900 kvadratmeter.

Syftet med detaljplanen är att fastigheten inte längre fyller någon funktion för Säfflebostäders verksamhet och ska därför säljas.

Säfflebostäder AB som är ägare till fastigheten Tellus 1 vill att planen ska pröva möjligheten till utökad markanvändning för centrumändamål. En ökad flexibilitet i markanvändning kan skapa fler möjliga användningar och därmed också större förutsättningar för ett aktivt utvecklingsarbete inom fastigheten.

Miljö- och byggnadsnämnden har antagit detaljplanen 21 april 2015.

Beslutet vann laga kraft 18 maj 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 26 maj 2015

Lämna synpunkt på sidan