Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Allékiosken, del av Säffle 7:1

Detaljplan för Allékiosken, del av Säffle 7:1

Ny detaljplan för Allékiosken, del av Säffle 7:1 har upprättats. Planområdet ligger i Säffles centrala delar. Området avgränsas i sydost av en bostadsfastighet, i nordost av Furuskogsparken och på övriga sidor av Skogsvägen och Karlstadsvägen.

Planområdets areal är ca 1200 m². Marken inom det berörda området ägs av Säffle kommun.

Syftet med planläggningen är att bekräfta pågående markanvändning så att pågående verksamhet kan utvecklas. Sedan 1950-talet har en kioskbyggnad funnits på platsen. Planläggningen ska ligga till grund för en fastighetsbildning.

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen den 2 mars 2015.

Beslutet vann laga kraft den 25 mars 2015.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 22 april 2015

Lämna synpunkt på sidan