Du är här: Start / Bygga, bo & miljö / Aktuella planer / Ågotsberg, Sjögerås 2:1

Ny detaljplan för Ågotsberg, Sjögerås 2:1

Nordic Paper Seffle AB:s sommarstugeområde har nu planlagts för 33 större tomter med möjlighet för byggnation av villor. I området finns också möjlighet att anlägga en småbåtshamn.

Området ligger i direkt anslutning till Vänern, 6-7 km söder om Säffle stad.

 
Kommunfullmäktige beslutade 16 december 2013 att anta detaljplanen. Beslutet vann laga kraft den 13 januari 2014.

Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan uppdaterad den 18 mars 2014

Lämna synpunkt på sidan