Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Svanskogs skola

Välkommen till Svanskogs skola!

Svanskog skola är en F-6 skola med 60 elever i skolan och 34 elever i frtiidshemmet. Klasserna är små och undervsiningen bedrivs i B-form. Svanskogs skola har en liten skog på skolgården, en annan naturlig lekplats för barnen är Svanskogs arena, där de flesta bollsporter utövas.

Aktuellt:

Föreläsning med kriminologen Maria Dufva på Medis om barn och ungas utsatthet på nätet och hur man kan skydda sig.

Föräldrar: Onsdag 18/9 klockan 18:00--19:30 Medis. Välkomna!

 MARIA HJÄLPER BARN OCH UNGA ATT INTE FARA ILLA PÅ NÄTET

I takt med att barn för några år sedan började leva sina liv allt mer uppkopplade mot chattar och sociala medier förändrades utsattheten för barn.

Marias fokus med föreläsningarna är att förekomma brottsutsatthet genom att utbilda barn och ungdomar om deras liv på nätet vad det gäller risker och hur de kan skydda sig. Maria kommer håller föreläsningar för elever från årskurs tre och uppåt där hon pratar med dem om hur de lever sina liv på nätet. Barnens och ungdomarnas egna ord och erfarenheter för hon sedan vidare till vuxenvärlden i föreläsningar som riktar sig till skolpersonal, föräldrar och anhöriga. Föreläsningarna bygger också på polisanmälningar, stämningsansökningar och domar.

"De allra flesta föräldrar är väldigt intresserade av sina barn, men på nätet lever de ändå oftast föräldrafritt. Vi lämnar inte våra barn ensamma på en nattklubb eller en finlandskryssning. Men varje dygn lämnas tusentals barn ensamma i olika chatt-rum på nätet med samma klientel som finns i baren, säger Maria Dufva."

Målet med Marias föreläsningar är att hjälpa barnen att varken utsättas för eller begå brott på nätet.

https://www.mariadufva.se/

Förebyggande föreläsningar för elever: tisdag 17/9 åk 3-4, onsdag 18/9 åk 5-6

.

Föräldramöte Svanskogs skola

Tisdagen den 24/9 klockan 18:30--19:45

 

 

Personal

Ninni Tigér klasslärare, Anne-Liss Stolpen Andersson resurs klass F-1

Anna Götborg klasslärare klass 2-3

Mattias Ågren klasslärare, Anna Lundgren klasslärare klass 4-5

Ewa Hult-Johansson klasslärare klass 6

Urban Fhager F-6

Anna Hjort 4-6

Stefan Johansson 3-6

Ewa Clefberg Jansson,  fritids och skola

Monika Koch, fritids och skola

Lotta Larsson, fritids

Förstelärare

Ninni Tigér 

Anna Götborg.

Sidan uppdaterad den 14 september 2019