Välkommen till Höglundaskolan

Höglundaskolan är en F-6 skola med ca 300 elever. Här finns tre fritidshem med ca 100 barn; Stjärnan Solen och Månen. Till skolan hör även språkskolan Galaxen med två förberedelseklasser för elever från år 1 - 6 med svenska som andraspråk.

På Höglundaskolan jobbar vi aktivt med värdegrundsarbete och projekt som exempelvis Natur och teknik för alla. Skolan strävar efter att ge eleverna en trygg och lugn arbetsmiljö. 

Skolan strävar också efter att samverka med kommunens föreningar och företag. I skolans närområde finns två fotbollsplaner, skolskog, elljusspår, ishall och en pulkabacke.

Skolledning på Västra skolområdet

I samband med höstterminstarten 2015 organiserades grundskolan i Säffle i tre nya skolområden. Västra skolområdet omfattar Höglundaskolan F-6, Lugnadalskolan F-3, Nysäters skola F-6, Tveta skola F-6 och Svanskogs skola F-6 med tillhörande fritidshem.

Rektor för hela området är Johan Lundh och i ledningsteamet ingår även två biträdande rektorer, Inger Lindström och Morgan Olsson. Kontaktuppgifter till skolledarna finner ni i listen till höger. 
Du är här: Start / Barn&utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Höglundaskolan

Aktuellt

Natur och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien där skolorna i Säffle kommun deltar. NTA är ett ämnesövergripande arbetssätt med svenska, matematik, historia, samhällskunskap, bild, hemkunskap och slöjd.

Mål och planer

Skolan omfattas av lagar och förordningar som ständigt förändras. Vi arbetar aktivt för att möta dessa i tydliga och informativa dokument. Här hittar du bland annat våra likabehandlingsplaner för läsåret 16/17!

Bra att veta

Blanketter

Sjukanmälan av elev

Telefon:

0533-68 19 49 (Skolexp)
076-63 15 963 (Åk 4-6)
0533-68 19 59 (Kuben F-3)

Kontakt