Samverkansråd

Samverkansrådet består av rektor, pedagoger och föräldrarepresentanter och är ett forum som har mandat att besluta om inriktningar skolan bör ta. Samverkansrådet träffas två gånger per läsår och rektor kallar. Kallelsen utgår till föräldrarepresentanterna för våra 20 klasser. Tillsammans med två pedagoger diskuteras frågor som antingen initierats från skolan eller från klassrepresentanterna. Protokollen från mötena publiceras på skolans hemsidan

Datum för samverkansråd VT 2019:

Torsdag 2/5 kl. 18:00 i Tingvallaskolans matsal

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: JUNZ

Sidan uppdaterad den 7 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan