Elevråd

Elevrådets uppdrag är att arbeta för en skola där alla trivs och känner sig delaktiga. Elevrådets och klassmötenas arbeten är ett led i demokratifostran och delaktighet utifrån läroplanen, samt Tingvallaskolans verksamhetsplan.

Styrelsen väljs i början av läsåret och deras arbete stöttas av en pedagog. Tingvallaskolan försöker att skapa förutsättningar för elevrådets arbete i konkreta mandat. Elevrådet har tillsammans med klassråden de senaste läsåren bl a varit delaktiga i skolans nya:

- trivselregler utifrån Ansvar-Respekt-Trygghet
- elevversion av skolans likabehandlingsplan
- skolgården

Styrelsen för lå 2018/19

ordförande             Filippa Blixt 6A   
vice ordförande     Sara Feki 5C
sekreterare            Malte Blixt 6B   
vice sekreterare     Tindra Fredriksson 5A   

Elevrådet träffas under våren 2019 vid följande datum:

6 februari

13 mars

10 april

22 maj

Sidan uppdaterad den 22 maj 2019

Lämna synpunkt på sidan