Samverkan

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande. Lgr 11

Föräldrar är en viktig resurs i utvecklingsarbetet med barnen. Vi vill att alla föräldrar ska känna att skolan är öppen och vi välkomnar alla besök under barnens skoltid.

För att skapa förutsättningar för ett gott samarbete mellan hem och skola och inom skolan träffas vi regelbundet i organiserade rådsformer.

Tingvallaskolans elevråd är ett forum där eleverna ska kunna diskutera och påverka skolan. Elevrådet träffas en gång i månaden och dess arbete leds av en styrelse. Styrelsen utgörs av elever från åk 5 och 6. Elevrådets syfte är att:

- tillvarata elevernas gemensamma intressen på skolan.
- tillsammans arbeta för en skola med bra miljö där både elever och personal trivs.
- fånga upp frågor och gemensamt diskutera förslag på lösningar och fatta beslut kring dessa.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: B3VC

Sidan uppdaterad den 15 november 2018

Lämna synpunkt på sidan