Skolgårdsprojekt

Tingvallaskolan har tack vare Ljungbergsfondens "Teknikerjakten" kunnat satsa på praktisk matematik.

Tingvallaskolan har under de senaste åren satsat extra på matematik.

En del av vår satsning är att ha en spännande och förhoppningsvis lärorik skolgård.

 Matteorm

På vår skolgård finns bland annat en matteorm, där barnen på ett naturligt sätt kan träna taluppfattningen. Den är numrerad från 1 till 500.

 

 Hundraruta

Under sommaren 2013 tillkom en hundraruta, som är användbar till mycket. Spelplan, öva tabeller och bygga upp en förståelse för talen 1-100.

 

 

 Affär

 Vårt nästa projekt till vår skolgård är en affär. Vi har med hjälp av Herrgårdsgymnasiets elever byggt en egen affär. Tanken är att affären skall vara ett praktiskt pedagogiskt inslag i undervisningen. De yngre eleverna har möjlighet att på ett naturligt sätt tillämpa sina färdigheter. Vår förhoppning är att de äldre eleverna skall nyttja affären för att öva sina färdigheter/förmågor i exempelvis procent- och bråkräkning.

Genom vårt aktiva arbete med matematik hoppas vi på ökade och fördjupade kunskaper inom ämnet, vilket i sin tur ger ökad måluppfyllelse och kunskap för livet.

Inspirationen till vår skolgård har vi bland annat hämtat från Gula skolan i Fristad.

Sidan uppdaterad den 3 mars 2014

Lämna synpunkt på sidan