Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Tingvallaskolan / Projekt / Naturvetenskap och teknik för alla

Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien. NTA är ett ämnesövergripande arbetssätt med svenska, matematik, historia, samhällskunskap, bild, hemkunskap och slöjd.

Mål

Naturvetenskap: att öka kunskapen om den fysiska världen. Här försöker vi göra teoretiska modeller, som så enkelt som möjligt kan förklara det som kan observeras, mätas och testas. Utbildningen ska bidra till samhällets strävan att skapa hållbar utveckling och omsorg om natur och människor. 

Teknik: att utnyttja och omvandla naturens fysiska resurser i produkter, processer, anläggningar och system för att  tillgodogöra sig människans behov. Syftet är att öka förståelsen av hur produktionsförhållanden, samhället , den fysiska miljön och hur våra livsvillkor förändras. 

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: HHFD

Sidan uppdaterad den 7 september 2015

Lämna synpunkt på sidan