Projekt

Tingvallaskolan är en enhet som ständigt försöker att utveckla verksamheten för att nå uppsatta mål. Under läsåret 2017/18 kommer vi att förstärka fortbildningen inom NTA, läslyftet och språkstärkande arbetssätt. Det populära arbetet med animation som en del i skapande skola kommer också fortsätta under läsåret.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: NNYX

Sidan uppdaterad den 15 november 2018

Lämna synpunkt på sidan