Skogsmusen

På fritidshemmet Skogsmusen arbetar:

Madeleine Söderström,
Marielle Edman,
Victoria Vikberg,
Helena Eldh

 

 Studiehandledare
Abdullah Katib

 

Skogsmusens målsättning

Vi vill att verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar, genom en inspirerande miljö avsedd för kreativitet, skapande och fri lek.

Att barnen ska få vara medbestämmande och ha inflytande i verksamheten på vårt fritidshem genom bl a våra storsamlingar.

Vi formar vår verksamhet efter elevernas förutsättningar, behov och intressen.

Att alla barn och föräldrar ska känna sig trygga och säkra med vår verksamhet. Vi uppmuntrar barnen till fysisk utomhusaktivitet dagligen.

 

Återkommande aktiviteter

Vid samlingen varje dag läser vi högt ur en kapitelbok för att främja språkutvecklingen.
Måndag, tisdag och onsdag har vi styrda aktiviteter som ska främja vikten av rörelse och hälsa..
Rekreation/avslappning.
Planerade aktiviteter.
Storsamling.

 

Vi erbjuder också dagligen

Pyssel/bild, dator och Ipad, fri lek och olika sorts spel.
Barnen kan också välja att vistas ute. Vi har en bra utemiljö, en skogsdunge med motorikbana, fotbollsplan och grönytor vid vårt fritidshem.

Sidan uppdaterad den 20 maj 2019

Lämna synpunkt på sidan