Moroten

På äldrefritidshemmet Moroten arbetar

 

Sara Gustavsson
Anna Augustsson
Larissa Barakhanova

Studiehandledare
Zalikha Kosso
Rima Said
Hassan Arian

Resurspedagog
Daniel Hafez Gustafsson

Fritidshemmet Moroten finns på Tingvallaskolans mellanstadie.

Vi har plats för 50 barn i åldrarna 9-12 år.

Återkommande aktiviteter

Tisdagar: Speldag med X-box 360.

Onsdagar: jämna veckor går vi till gymnastiksalen.

Torsdagar: Vår utedag.Oftast erbjuder vi någon planerad uteaktivitet tex. naturpyssel, tipspromenad, lekar/samarbetsövningar mm.

Storsamling: 1 gång i månaden. Tillfälle för barn och personal att gemensamt besluta och påverka i frågor som berör vår fritidsverksamhet. Några av barnen väljs till ordförande och sekreterare.

Önsketeman utifrån barnens önskemål

Vi erbjuder också dagligen

Bordtennis, pyssel/bild, spel och Ipad m.m.

Barnen kan också välja att vistas ute.  Vi har en bra utemiljö, en skogsdunge med motorikbana, fotbollsplan och grönytor vid vårt fritidshem.

Sidan uppdaterad den 16 januari 2019

Lämna synpunkt på sidan