Gurkan

På äldrefritidshemmet Gurkan arbetar:

Gunvor Sundin
Camilla Herskind
Magnus Johansson

Studiehandledare
Rima Said
Hassan Arian

Resurspedagog
Daniel Swanö

 

Fritidshemmet Gurkan finns på Tingvallaskolans mellanstadie.

Vi har plats för 50 barn i åldrarna 9-12 år.

Återkommande aktiviteter

Tisdagar: Vår utedag.Oftast erbjuder vi någon planerad uteaktivitet tex. naturpyssel, tipspromenad, lekar/samarbetsövningar mm.

Torsdagar & Fredagar: Speldagar "wii"

Storsamling: 1 gång i månaden. Tillfälle för barn och personal att gemensamt besluta och påverka i frågor som berör vår fritidsverksamhet. Några av barnen väljs till ordförande och sekreterare.

Önsketeman utifrån barnens önskemål.

Vi erbjuder också dagligen

Bordtennis, pyssel/bild, spel och Ipad m.m.

Barnen kan också välja att vistas ute.  Vi har en bra utemiljö, en skogsdunge med motorikbana, fotbollsplan och grönytor vid vårt fritidshem.

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan