Äppelmasken

På fritidshemmet Äppelmasken arbetar:

 

Susanne Nilman
Marielle Edman
Lena Liedberg

 

Vår målsättning på Äppelmasken är:

  • Komplettera skolan/hemmet
  • Stimulera barnens utveckling och lärande
  • Ge barnen en meningsfull fritid
  • Ge god omsorg – alla barn ska bli sedda varje dag och barn och föräldrar ska känna sig trygga med oss och vår verksamhet
  • Ge möjlighet till rekreation
  •  

 

 Temaarbete

Vissa perioder arbetar vi temainriktat med skapande arbete. Vi arbetar också med språklig och matematisk träning vid våra samlingar. Det är också viktigt för oss att barnen själva är delaktiga i utformandet och genomförandet av våra gemensamma samlingar.

Vi erbjuder också dagligen

Pyssel/bild, spel, film, dator, fria och planerade lekar mm.

Barnen kan också välja att vistas ute.  Vi har en bra utemiljö, en skogsdunge med motorikbana, fotbollsplan, gungor och klätterställningar vid vårt fritidshem.

Sidan uppdaterad den 27 september 2019