Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för inskrivna barn under den skolfria delen av dagen och under lov. Tingvallas fritidshem har öppet hela året. Öppethållandet anpassas till föräldrarnas arbetstider/studietider eller till barnens behov. Fritidshemmen är integrerade med skolan. Integrationen avser personal, lokaler och pedagogiskt innehåll.

Gemensam målsättning:

  • Barn och föräldrar ska känna sig trygga med fritids och med dess personal.
  • Respektera varandra och umgås på ett trevligt sätt.
  • Uppmärksamma varje barn och utgå från dess förutsättningar.

Fritidshem ska erbjudas för elever som går i grundskolan före och efter skoldagen från Förskoleklass till och med årskurs 6. Tingvallaskolan erbjuder eleverna fem fritidshem:

Ormbunken F-3
Skogsmusen F-3
Äppelmasken F-3
Moroten 3-6
Gurkan 3-6

Du kan lämna ditt barn till fritids inom barnomsorgen:

  • om du arbetar
  • om du studerar
  • om ditt barn har behov av särskilt stöd enligt beslut från BUN

 

Fritidshemmens verksamhet omfattas i vissa delar av Läroplanen för grundskolan.

Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: YCUH

Sidan uppdaterad den 5 mars 2019

Lämna synpunkt på sidan