Trivselgrupp Tingvalla lå 18/19

 

Tingvallaskolans trivselgrupp arbetar förebyggande med skolans värdegrundsfrågor i enlighet med vår likabehandlingsplan. Trivselgruppen består av en elevrepresentant för varje klass i åk 4-6, samt rektor och kurator. Trivselgruppen träffas regelbundet under läsåret för att diskutera frågor om trygghet och trivsel på skolan, hur elever och vuxna uppfattar både den psykiska och fysiska arbetsmiljön. Gruppen behandlar det allmänna läget på skolan, men även på grupp och individnivå. Gruppen diskuterar åtgärder som fungerar bra utifrån skolans likabehandlingsplan, men kommer även med förslag på främjande åtgärder och vad som ev. kan förbättras. Elevernas uppgift är att jobba för en god trivsel på skolan, vara ett föredöme för sina skolkamrater, samt vara extra uppmärksamma på om det förekommer situationer eller platser där den psykiska arbetsmiljön och trivseln behöver förbättras. Eleverna i trivselgruppen har följande egenskaper:

 

  • Alltid vara schyssta och hjälpsamma mot andra
  • Vara uppmärksamma på hur andra mår.
  • Vara någon som andra vänder sig till.
  • Vara någon som ställer upp för andra.

 

Eleverna får utbildning och handledning av kurator och rektor i dessa frågor, där tystnadsplikten är mycket viktig i detta sammanhang. Elevrepresentanter till trivselgruppen utses efter överenskommelse med klassens pedagoger och eleverna i respektive klass.

 Bakre raden från vänster:

Camilla Sairio kurator, Anders Eldh rektor, Lena Andrén Persson rektor.

Främre raden från vänster:

Moa Knutsson 5B, Isak Blom 5C, Alva Anstrin Sairio 4B, Gustav Skålén 4C, Tea Carlsson 6A, Anna Järpegård 5A, Lea Jäger Berglund 4A, Linn Portfelt Strandli 6B

 

 

 

 

 

Sidan uppdaterad den 21 december 2018

Lämna synpunkt på sidan