Skolsköterska

Elevhälsans medicinska insatser

Elevhälsans medicinska insatser arbetar förebyggande och hälsofrämjande och ska följa elevernas utveckling, bevara och förbättra deras kroppsliga och själsliga hälsa samt verka för sunda levnadsvanor. Här arbetar skolsköterska och skolläkare, både har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan utför hälsokontroller, vaccinationer, enklare sjukvård samt verka för att psykosomatiska problem ska bli mindre

Sidan uppdaterad den 30 december 2016

Lämna synpunkt på sidan