Välkommen till Tingvallaskolan!

Tingvallaskolan är Säffles största skola för F-6 elever. Idag går det ca 415 elever i skolan och ca 245 på våra fritidshem. Vår ambition är att erbjuda en skola som präglas av trygghet och goda lärmiljöer. Vi strävar ständigt för att utveckla vår verksamhet och läsåret 2018/19 kommer vi bl.a. att arbeta med tillgängliga lärmiljöer, ledning och stimulans, skolverkets riktade insatser för nyanländas lärande bedömning för lärande, språkstärkande arbetssätt, värdegrundsarbete och NTA.

Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Tingvallaskolan

Aktuellt

Tingvallaskolan 70 år

2019-06-11

Onsdagen 28 augusti fyller Tingvallaskolan 70 år. Detta kommer vi självklart fira. Program kommer senare.

Trivselgruppen 2018-2019

2019-01-10

Tingvallaskolans trivselgrupp arbetar förebyggande med skolans värdegrundsfrågor i enlighet med vår likabehandlingsplan. Trivselgruppen består av en elevrepresentant för varje klass i åk 4-6, samt rektor och kurator.

Skolenkät vårdnadshavare VT 2018

2018-05-14

Delta gärna i vår vårdnadshavarenkät för vårterminen 2018.

Elevråd

Elevrådets uppdrag är att arbeta för en skola där alla trivs och känner sig delaktiga.

Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien. NTA är ett ämnesövergripande arbetssätt med svenska, matematik, historia, samhällskunskap, bild, hemkunskap och slöjd.

Bra att veta...

Blanketter

Kalendarium

Kontakt