Välkommen till Tingvallaskolan!

Tingvallaskolan är Säffles största skola för F-6 elever. Idag går det ca 420 elever i skolan och ca 245 på våra fritidshem. Vår ambition är att erbjuda en skola som präglas av trygghet och goda lärmiljöer. Vi strävar ständigt för att utveckla vår verksamhet och läsåret 2017/18 kommer vi bl.a. att fortsätta vårt arbete med bedömning för lärande, kollegialt lärande, läslyftet, språkstärkande arbetssätt, värdegrundsarbete, animation och NTA.

Du är här: Start / Barn & utbildning / Grundskola / Skolor i Säffle kommun / Tingvallaskolan

Aktuellt

Skolenkät vårdnadshavare VT 2018

2018-05-14

Delta gärna i vår vårdnadshavarenkät för vårterminen 2018.

Nobeldagen 2017

2017-12-13

Fredag 8/12 firade årskurs 3 på Tingvallaskolan Nobeldagen.

Trivselgruppen 2017-2018

2017-11-23

Tingvallaskolans trivselgrupp arbetar förebyggande med skolans värdegrundsfrågor i enlighet med vår likabehandlingsplan. Trivselgruppen består av en elevrepresentant för varje klass i åk 4-6, samt rektor och kurator.

Elevråd

Elevrådets uppdrag är att arbeta för en skola där alla trivs och känner sig delaktiga.

Naturvetenskap och teknik för alla

NTA är ett skolutvecklingsprogram för grundskolan som lyder under Kungliga Vetenskapsakademien. NTA är ett ämnesövergripande arbetssätt med svenska, matematik, historia, samhällskunskap, bild, hemkunskap och slöjd.

Bra att veta...

Blanketter

Kalendarium

Kontakt